Nieuws

Defensie en waterkolom werken samen in Watermanagement Centrum Nederland

Webmaster
09 juni 2017

8 juni 2017, Lelystad

Defensie is nu officieel partner van het Water Management Centrum Nederland (WMCN), voor het gezamenlijk bestrijden van watercrises. De waterschappen, Rijkswaterstaat en het KNMI werken al samen in het (WMCN). Hier worden de waterveiligheid en waterbeschikbaarheid constant in de gaten gehouden. Als er een crisis dreigt komen de waterpartners bij elkaar om gezamenlijk een beeld te creëren van de bedreiging en dit te delen met alle partijen die bij het  voorkomen en bestrijden van watercrises actief zijn. Op 8 juni is op het samenwerkingsmeubel in het Watermanagementcentrum Nederland te Lelystad een tegel van Defensie gezamenlijk onthuld. Hiermee is Defensie officieel  partner van het watermanagementcentrum.

Belang samenwerken
De handeling werd verricht door Michèle Blom, de nieuwe Directeur Generaal van Rijkswaterstaat, Hetty Klavers, bestuurder van de Unie van Waterschappen en kolonel  Burg Valk namens Defensie. Alle drie de sprekers benadrukte het belang van deze samenwerking:
Kolonel Burg Valk: “We hebben elkaar nodig omdat we samenwerken in het belang  van Nederland, in plaats van vangnet wordt Defensie hierdoor structureel partner ”. 
Hetty Klavers sluit aan: “Samenwerking is enorm belangrijk voor de veiligheid in onze Delta, want crisisbeheersing doe je met elkaar”. Michèle Blom bekrachtigd deze woorden: “De samenwerking tussen de waterbeheerders en Defensie wordt steeds concreter. De komende jaren staan we voor de uitdaging nog beter op elkaar ingespeeld te raken. Elkaar blindelings weten te vinden, elkaar vertrouwen en elkaars taal te leren spreken”.

Meerwaarde
Defensie heeft een grote meerwaarde als het gaat om specifieke expertise en de bestrijding van grootschalige- en langdurige calamiteiten. Denk hierbij aan de inzet van specialisten, mensen en materieel. Maar ook aan de unieke technologie zoals infraroodcamera’s onder de straaljagers of drones, waarmee de waterschappen de toestand van de keringen in tijden van hoogwater of extreme droogte kunnen beoordelen.
Deze vorm van samenwerking tussen de waterpartners, toegevoegd met functioneel specialisten, past bij de Doorontwikkeling Krijgsmacht, de Verbeterde Civiele Militaire Samenwerking (VCMS) en de Adaptieve Krijgsmacht. De Genie levert als landmachteenheid niet alleen zwaar materieel en helpende handjes, maar als partner in de veiligheidsketen ook ervaringskennis bij het nemen van beslissingen en het leveren van slimme oplossingen onder tijdsdruk.

Van praten naar doen
De praktische samenwerking tussen de veiligheidsregio’s, Defensie, de waterschappen en Rijkswaterstaat blijkt ook uit de gezamenlijke oefeningen zoals Waterkracht in Limburg (april 2015), Waterwolf in Marken (november 2016) en binnenkort Deining en doorbraak (september 2017).

Daarnaast is op 29 juni er een gezamenlijke oefening gepland om van elkaar te leren:  De gezamenlijke partijen (onderzoeksteam WTEC)  organiseren rond de Wiki-noodmaatregelen een oefendag bij de Genie, 105 Geniecompagnie Waterbouw te Hedel. Deze dag staat in het teken van kennisuitwisseling en uitvoering op het gebied van waterveiligheid en inzet tijdens watercrises. Medewerkers en specialisten bij Rijkswaterstaat, Waterschappen, Defensie, veiligheidregio’s en kennisinstituten zoals Deltares gaan dan gezamenlijk waternoodscenario’s uitwerken en uitvoeren.