Nieuws

Waterspecialisten Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en Defensie trainen gezamenlijk voor optreden bij watercrises 

Aarnout Mijling
30 juni 2017

Op 29 juni oefenende specialisten van Rijkswaterstaat, Waterschappen en Defensie hun inzet ten tijde van een watercrisis. Op het programma op de kazerne van 105 Geniecompagnie waterbouw in Hedel stond het uitwerken van oplossingen voor scenario’s en de uitvoering daarvan door civiele-militaire teams. De samenwerkende partijen organiseerde samen met de werkgroep Wiki-Noodmaatregelen deze oefendag dat in het teken stond van kennisuitwisseling en uitvoering op het gebied van waterveiligheid en inzet tijdens watercrisis. Deelnemers waren medewerkers en specialisten van Rijkswaterstaat, Waterschappen, Defensie, STOWA, Veiligheidregio’s en kennisinstituten zoals Deltares. klik hier voor een uitgebreide impressie van de oefening

Denken en doen
Er zijn op deze oefendag twee ‘sporen’ gevolgd:  een spoor voor specialisten van Rijkswaterstaat, Waterschappen en Defensie die actief zijn op het gebied van waterveiligheid en crisis. Zij leren aan de hand van verschillende scenario’s van elkaars kwaliteiten en beslismodellen. Een ander spoor is gevolgd voor onderofficieren van Defensie die de waterbouwkundige kennis verder zijn gaan versterken door de geplande aanpak uit te gaan voeren.

Snelheid van handelen neemt toe
In de visie van Water risk Training Expertise Centre (WTEC) neemt door vroegtijdig samenwerken en oefenen de snelheid van handelen toe bij risico’s, dreigingen en piekmomenten bij watercrises. Door elkaar te kennen vanuit een ‘koude fase’ neemt de efficiëntie en effectiviteit bij daadwerkelijke inzet toe. Deze vorm van samenwerking tussen de waterpartners, toegevoegd met functioneel specialisten, past geheel bij de Doorontwikkeling Krijgsmacht, bij de Versterking Civiele Militaire Samenwerking (VCMS) en de Adaptieve Krijgsmacht. De Genie levert als landmachteenheid niet alleen zwaar materieel en helpende handen, maar onder tijdsdruk ook expertise bij het maken van beslissingen en het leveren van slimme oplossingsrichtingen vooraf een crisis.

Bundelen kennis watersysteem
Deze oefening komt voort uit een convenant uit 2015 waarin Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Defensie meer kennis, mensen en materieel met elkaar willen uitwisselen rondom een intensievere samenwerking op het gebied van waterveiligheid. Op 8 juni jongstleden is Defensie, voor het gezamenlijk bestrijden van watercrises officieel partner geworden van het Water Management Centrum Nederland (WMCN) te Lelystad.

Het WMCN is hét centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem. Binnen het WMCN werken Nederlandse waterbeheerders samen op regionaal en landelijk niveau, ook ten tijde van crisissituaties. Binnen het WTEC wordt expertise geleverd vanuit het WMCN.