Nieuws

Genie oefent militaire bijstand bij waterrampen

Frank Wilsens
25 september 2017

Langs de grote rivieren in Nederland vindt deze week van 25 tot en met 29 september 2017 de grootschalige crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ plaats. Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren oefent Defenisie (Genie) samen vijf waterschappen, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN). Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal wordt geoefend met zo veel betrokken instanties.

Tijdens deze crisisoefening oefenen de vijf waterschappen, drie veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie voor het eerst gezamenlijk en met een gedeeld crisismanagementsysteem. De oefening duurt een week. Op maandag start de oefening met berichten over een hoge waterstand bij Lobith.

De rest van de week wordt geoefend met de gevolgen van die waterstand. Op woensdag 27 september zijn de waterschappen actief met hun dijkwachten, samen met het ministerie van Defensie. Die dag inspecteren ruim duizend mensen 1147 kilometer rivierdijk. Achter die dijken wonen en werken ruim vier miljoen Nederlanders.

De oefening werkt naar een climax toe, op vrijdagmiddag is de oefening afgelopen. Door te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier willen de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen. Ook het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem staat hoog op de agenda.