Nieuws

Kopij gevraagd

Frank Wilsens
03 oktober 2017

De redactie is al weer druk doende met de volgende uitgave van ons prachtige magazine Genist. Uw kopij voor uitgave 10.2 kunt u tot 22 november 2017 aanleveren bij onze hoofdredacteur maj Cris Smeets (redactie.genist@hotmail.nl).