Nieuws

WTEC betrokken bij grootste crisisoefening rivierdijken sinds 1995

Aarnout Mijling
09 oktober 2017

Vijf waterschappen, drie veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland en het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en Defensie waren betrokken bij de oefening 'Deining & Doorbraak': de grootste hoogwateroefening in Nederland sinds de problemen met hoogwater in 1995.

Door te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier wilden de crisispartners op bovenregionaal niveau ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en de crisisaanpak in de praktijk testen. Ook het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem stond hoog op de agenda. Het onderzoeksteam van het komend samenwerkingsverband Water risk Training Expertise Centre (WTEC) was namens Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en Defensie aanwezig om op strategisch, tactisch en operationeel niveau de Lessons Identified en Lessons Learned (LI&LL) van deze bijzondere wateroefening in kaart te brengen. WTEC wil juist deze specifieke opgedane waterkennis in de ‘koude fase’, de fase vooraf een risico of crisis, borgen. Deze kennis draagt uiteindelijk bij aan de snelheid van handelen in een ‘warme fase’ wanneer de crisis zijn hoogtepunt bereikt. Door elkaar al te kennen via multidisciplinair oefeningen en een platform als WTEC is naast kennisdeling ook een netwerk van waterspecialisten sneller aan te roepen voor specifieke vragen.

WTEC komt voort uit een convenant uit 2015 waarin Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Defensie meer kennis, mensen en materieel met elkaar willen uitwisselen op het vlak van waterveiligheid; Nationaal en internationaal.

Hiermee wordt gezamenlijk invulling gegeven aan het nieuwe denken en handelen van waterpartners: niet alleen tijdens de watercrisis acteren, maar juist vooraf een calamiteit elkaar snel weten te vinden en elkaars taal leren spreken.

In de visie van WTEC neemt door vroegtijdig trainen, oefenen en integreren in ieders proces de snelheid van handelen toe bij risico’s, dreigingen èn piekmomenten. Hierdoor zijn zij beter voorbereid op daadwerkelijke gezamenlijke inzet. Deze samenwerkingsvorm past geheel bij de vernieuwde Krijgsmacht en de behoefte van vele waterpartners.

wtec@mindef.nl