Nieuws

Overlijden Philipp Meissenberg

Regimentsadjudant
04 februari 2018

Het droevige nieuws heeft ons bereikt dat de nestor van de onderofficieren Genie Phillip Meissenberg op 99-jarige leeftijd is overleden.

Wij wensen de familie veel sterkte dit grote verlies te dragen.

Donderdag 8 februari vindt de uitvaart plaats, verdere informatie is naar alle betrokkenen verzonden.

Adjudant Pim van Gurp
Regimentsadjudant Regiment Genietroepen