Foto's

Hieronder treft u de foto collages aan van de laatst gehouden evenementen.

Commando-overdracht Regiment Genietroepen

Maandag 9 januari was een buitengewone dag voor de genie. Kolonel Ed Caelen droeg het commando over het Opleidings-en-Trainingscentrum Genie (OTCGenie) én het Regiment Genietroepen over aan kolonel Bas van den Berg.

De ceremonie werd op de Brederodekazerne in Vught opgesierd  met de nodige genietradities; de een-weg-banende-sappeur (bieleman), de marketentsters en het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie waren daarbij uiteraard niet weg te denken. Vanzelfsprekend zongen alle genodigden Het Mineurslied uit volle borst mee; een kippenvelmoment voor velen. Trots en dank waren de kenwoorden van  scheidend commandant kolonel Caelen. “Duizenden of meer herinneringen tonen aan dat niks voor eeuwig is en dat donkere wolken, tranen en een aanval op onze democratische waarden tot de serieuze mogelijkheden behoren. Dan staat de genie er; schouder aan schouder met de overige eenheden van de landmacht en krijgsmacht. De Nederlandse genie gaat voor goud, minder doet er niet toe”. Met deze woorden eindigde de aftredende kolonel zijn toespraak.