Home

Nieuws

  • Bezoek CDS aan de Adaptieve Genie


    Op 20 februari bezocht de Commandant der Strijdkrachten, Luitenant-Admiraal (Rob) Bauer het OTCGenie in Vught. Aanleiding voor het bezoek is zijn belangstelling voor adaptiviteit en hoe de Genie hiermee omgaat. Dat was het centrale onderwerp in het gesprek met C-OTCGenie, Kolonel Valk en zijn team dat gericht bezig is met de adaptieve Genie. De Kolonel wijst op de tekorten aan technisch personeel op de arbeidsmarkt en de noodzaak om voor materieel en kennis meer en intensieve samen te werken met bedrijven en civiele instellingen. Ook voor ons operationeel optreden in bijv. stedelijk gebied en het toepassen van nieuwe technische middelen en ontwikkelingen is de integratie van civiele capaciteiten noodzakelijk. 

    door: Redactie Digitale Genist op 21 februari

    Lees meer