Voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden lidmaatschap
Regiment Genietroepen

Doel van het Regiment is:

 • Het ondersteunen van de Regimentscommandant en het Regiment Genietroepen bij officiële en minder officiële gelegenheden,
 • Het bevorderen van de onderlinge band tussen regimentsgenoten, zowel actief als post-actief,
 • Het eren en gedenken van de gevallenen van het regiment,
 • Het behartigen van de belangen van de leden.

Dit wordt onder anderen verkregen door;

 • Het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en (deelname aan) herdenkingen,
 • Het uitgeven van het blad “De Genist”,
 • Informatie voorziening via de website en middels nieuwsbrieven en uitnodigingen aan de leden.

Lidmaatschap

Iedere militair en burger, die behoort tot het Wapen der Genie of die tewerkgesteld is bij een genie-eenheid kan lid worden. Ook de oudgedienden blijven lid van het regiment.

Lid zijn van het Regiment betekent dat;

 • U een twee keer per jaar ons magazine “De Genist” ontvangt,
 • U wordt uitgenodigd voor de evenementen die het regiment voor haar leden organiseert,
 • U ons regiment ondersteunt.

Maar ook voor het Regiment is uw lidmaatschap belangrijk;

 • Door uw lidmaatschap kan het Regiment activiteiten ontplooien om zo haar doelstellingen te verwezenlijken,
 • Als een regiment met veel leden zijn we een gesprekspartner bij bijvoorbeeld overheden, veteranenorganisaties en relevante maatschappelijke organisaties,
 • Als we veel leden hebben en kunnen we eventueel aanspraak maken op subsidies.

Contributie

Voor het lidmaatschap van het regiment is geen contributie verschuldigd.

Aanmelden als lid

Via het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden bij het regiment. De ledenadministratie verzorgt uw aanmelding en voorziet u van een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op onze website.