Geniereservisten

Algemeen
De genie moet in staat zijn te voldoen aan haar taakstelling op alle drie de hoofdtaken. Deze hoofdtaken zijn: grootschalig conflict, bevordering van de internationale rechtsorde en nationale operaties. Dit doet ons regiment mede door schouder-aan-schouder met civiele partners te beschikken over capaciteit voor wereldwijde directe inzet onder hoge risico-omstandigheden.

Een pakkend voorbeeld hiervan was de Taskgroup 1 (NLD) GNTT BGFP ROU 2022. Een taakteam, samengesteld uit 5 genie-eenheden en adaptieve capaciteiten in de vorm van reservisten en materieel van 1 van onze sponsored reserve Snijder B.V..


Een adaptieve genie streeft naar een structurele integratie op het gebied van personeel, materiële middelen en kennis tussen de genie en civiele partners, hier aan het werk tijdens de missie 1 (NLD) GNTT BGFP ROU 2022.

Om deze structurele integratie tot stand te brengen bouwen we samen met civiele partners aan een netwerk waaruit capaciteit gemobiliseerd kan worden. Een voorbeeld daarvan zijn de bedrijven die deelnemen aan de Business Club Genie (BCG). Het adaptief genienetwerk bestaat verder uit individuele burgers en reservisten van onder andere 1 Civiel en Militair Interactie-commando (1 CMI Commando); samengevat een groep militaire en civiele specialisten.

Het op de genietaken gerichte ‘Netwerk Infrastructuur’ is 1 van de 6 netwerken van 1 CMI Commando en bestaat uit circa 70 geniereservisten; allen met een hele specifieke deskundigheid. De drie pelotons van het Netwerk Infrastructuur richten zich op bouw, bruggen, civiele techniek, installatietechniek, (spoor)wegen, vliegvelden, drinkwater, afvalwater, waterveiligheid, energie, milieu, ICT en CBRN.

De andere 5 netwerken van het in totaal ongeveer 100 vaste medewerkers en 400 reservisten en functioneel specialisten tellende bataljon van 1 CMI Commando zijn:

  • cultuur en educatie
  • openbaar bestuur
  • mensenrechten en gezondheidszorg
  • economie, werkgelegenheid, landbouw en veeteelt
  • ontwikkeling midden- en kleinbedrijf