Geschiedenis

De geschiedenis van het Regiment Genietroepen gaat terug tot 1748. Sindsdien hebben genisten onmisbare steun geleverd aan de andere eenheden van de krijgsmacht en aan burgers in nood.

Onze Stichting Geschiedschrijving Genie (SGGenie) zet zich in om deze zeer rijke geschiedenis op een zorgvuldige en tegelijk behapbare wijze onder de aandacht te brengen. Zij is daarmee eerst verantwoordelijke voor het verzamelen en beheren van deze grote hoeveelheid informatie.

Gezien de gebeurtenissen en het genie-optreden over een relatief lange periode, vanaf 15 mei 1748 tot heden, wordt de geschiedenis van ons regiment (op termijn) onderverdeeld in 8 logische periodes:

•    1748 – 1815
•    1815 – 1918
•    1918 – 1945
•    1945 – 1949
•    1949 – 1990
•    1990 – 2001
•    2001 – 2022
•    2022 – heden 

Noot: Alle aan geschiedenis en traditie gekoppelde informatie wordt centraal door de Stichting Geschiedschrijving Genie (SGGenie) verzameld en beheerd.