Regimentswaarderingen

Algemeen

Het Regiment Genietroepen kent een aantal speciaal voor het Wapen der Genie in het leven geroepen waarderingen. De uitreiking ervan geschiedt waar mogelijk door de regimentscommandant persoonlijk en zal bij voorkeur op een voor het regiment bijzonder moment plaatsvinden. De toekenning van een regimentswaardering wordt in Peoplesoft opgetekend en van de uitreiking wordt door de regimentsadjudant zo breed als mogelijk verslag gedaan, maar in ieder geval op de regimentswebsite en in de eerstvolgende editie van regimentsmagazine GENIST. Het regiment kent de volgende regimentswaarderingen:

Regimentslegpenning

De Regimentslegpenning is de hoogste waardering van het Regiment Genietroepen. De legpenning is uitgevoerd in zilverkleurig metaal en wordt aangeboden in een speciaal daarvoor vervaardigde houten box. Op de voorzijde het regimentsembleem, op de keerzijde de gravure “Vanwege Uw Verdiensten”. Aan de legpenning is een draagspeld, een oorkonde en een vermelding op de herdenkingswand in het Geniemuseum verbonden.


Uitreiking legpenning bij geniemonument (foto: Anneke Janissen).

Bronzen Genist

De Bronzen Genist is de hoogste waardering voor het bijdragen aan de verbetering van onze genieorganisatie. Daarbij is ons motto Improvise to Succeed één van de leidende principes voor het toekennen van deze waardering. Degene die de Bronzen Genist ontvangt wordt herkent en erkent als genist in hart en nieren; iemand die ons motto met verve in persoon heeft uitgedragen. De Bronzen Genist is een beeldje van een pionier met schop en houweel. Deze staat op een gestileerde sappeurshelm, geplaatst op een vestingwerk. Aan de Bronzen Genist is een draagspeld, een oorkonde en een vermelding op de herdenkingswand in het Geniemuseum verbonden.


Overhandiging van de Bronzen Genist.

Plaquette voor getoonde veerkracht en verbondenheid

De plaquette wordt toegekend aan leden van het Regiment Genietroepen die onder operationele omstandigheden, dan wel tijdens inzet of de nasleep daarvan inspirerende veerkracht en verbondenheid met het Wapen der Genie en het Regiment Genietroepen hebben getoond. Toekenning van deze waardering geschiedt door de regimentscommandant na de Regimentsraad gehoord te hebben.


Overhandiging van de eerste plaquette in Ede, 20-12-2023 (foto: regiment).

Sappeursbijl

De Sappeursbijl staat symbool voor het Banen van de Weg; niet alleen de hoofdtaak, maar ook het motto van het Wapen der Genie. Degene die deze bijl krijgt wordt daarmee herkend en erkend als genist in hart en nieren; iemand die uit het juiste geniehout is gesneden. Aan deze waardering is een draagspeld, een oorkonde en een vermelding op de herdenkingswand in het Geniemuseum verbonden.


Overhandiging sappeursbijl voor de herdenkingswand in het Geniemuseum (foto: Pim van Gurp).

Commanders coin

De uitreiking van deze coin gaat vergezeld van een oorkonde. De Commanders coin is voor militairen en burgers die een bijzondere functie vervulden, bijzonder werk deden voor het Regiment Genietroepen of zich verdienstelijk maakten voor de genie tijdens operaties.


Voor- en achterzijde van de Commanders coin (foto: Frank Wilsens).

Herinneringsspeld Genie

Op 03 juli 1993 besloot de Traditieraad de Herinneringsspeld Genie in te stellen. De herinneringsspeld bestaat uit een massief zilveren draagspeld met daarop het regimentsembleem. De speld wordt jaarlijks uitgereikt aan:

  • alle militairen van het Wapen der Genie die de actieve dienst met eervol ontslag hebben verlaten en op dat moment 12 jaar of langer bij het Wapen der Genie hebben gediend;
  • alle actieve reservisten van het Wapen der Genie die na het bereiken van de leeftijd van 45 jaar in functie zijn gebleven (dit voor zover de speld niet reeds op een eerder tijdstip werd toegekend).


Jaarlijkse uitreiking Herinneringsspeld Genie, Wapendag 2023 (foto: JB Strijk).

Oorkonde

De oorkonde wordt toegekend wegens:

  • het vervullen van bijzondere functies;
  • bijzondere werkzaamheden voor het Regiment Genietroepen;
  • bijzondere verdiensten tijdens operationele inzet met een positieve uitstraling voor het Wapen der Genie.

Aan de oorkonde is een stoffelijke blijk van waardering verbonden