Traditie

Traditie is niet hetzelfde als geschiedenis
Geschiedenis vertelt wat er precies is gebeurd en traditie bestaat als het ware uit souvenirs uit het verleden; brokjes geschiedenis die voortleven in het heden. Aan tradities kleeft dus veel geschiedenis.

Van genist op genist
Sinds de oprichting van het regiment in 1748 hebben genisten al heel wat van die souvenirs verzameld. Ze staan symbool voor grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden. Samen vormen ze onze regimentstraditie en worden doorgegeven van genist op genist. De regimentsadjudant bewaakt die tradities.

Traditie geeft ons regiment een eigen identiteit en versterkt het de onderlinge band. Via de onderstaande links kom je meer te weten over desbetreffende traditie:

Noot: Alle aan geschiedenis en traditie gekoppelde informatie wordt centraal door de Stichting Geschiedschrijving Genie (SGGenie) verzameld en beheerd.