Genie-eenheden

Vijf eenheden
Binnen het traditieverband Regiment Genietroepen kennen we vijf eenheden, te weten 11 Geniecompagnie Air Assault, 11 en 41 Pantsergeniebataljon, 101 Geniebataljon en het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie). Alle genie-eenheden nemen deel aan dit verband, ongeacht het bevelressort waartoe ze behoren. De commandant van het OTCGenie heeft twee petten op en is dus ook de regimentscommandant.

Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie)
Het OTCGenie verzorgt opleidingen voor alle genisten, andere militairen van de krijgsmacht en veiligheidspartners, en bestaat uit het Kenniscentrum Genie (KC Genie), de Mineurs- en Sappeursschool (MSS), de Pioniers- en Pontonniersschool (PPS) en het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC). De staf van het OTCGenie is gelegerd de Van Brederodekazerne in Vught.

MSS
De MSS leidt in Vught en Reek op tot specialist in gevechtsondersteuning. Demolitie, military search, camouflage en misleiding, genie-inlichtingen en genieverkenningen, en pantser-ondersteuning zijn de vakgebieden van de MSS. Daarnaast vormt de MSS alle genisten tijdens hun initiële vakopleidingen; manschappen, onderofficieren en officieren der Genie. Tijdens de loopbaan van de genist scholen en vormt de MSS hen in de verdere ontwikkeling binnen het Wapen der Genie.

Naast Vught en Reek bestaat er tegenwoordig ook een dependance MSS-Noord in Wezep. Overige militairen die zich voorbereiden op uitzending volgen in Reek ook een speciale opleiding. Zij leren daar onder meer geïmproviseerde explosieven te herkennen. Sinds juni 2022 is de MSS ook verantwoordelijk voor de BBL-opleiding genie.


MSS, onderdeel van het OTCGenie.

PPS
De PPS verzorgt in Vught, Hedel en Wezep de opleidingen en trainingen rond en in de genievakgebieden bouw en infra: bruggen bouwen, varen en duiken, kranen, grond-, weg- en waterbouw, bouwtechniek (ook steigers en beschermingsconstructies), elektrotechniek en installatietechniek. Met name de constructieopleidingen zitten in Vught. Op oefenterrein De Kamp zitten de hijs- en grondverzetopleidingen. In Hedel huist het instructiepeloton Pontonniers voor trainingen op het gebied van bruggen, varen en duiken. Een trainingscentrum in Wezep begeleidt trainingen op alle vakgebieden van de PPS. Als erkend leerbedrijf werkt de PPS samen met regionale opleidingscentra en het SOMA College. Dat laatste biedt infraopleidingen aan op mbo-niveau. Veel opleidingen van de PPS leveren dan ook een civiel diploma op.


PPS, onderdeel van het OTCGenie.

DCBRNC
Het DCBRNC verzorgt opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van CBRN-verdediging en CBRN-ontsmetting; zowel voor onze genie-eenheden, Defensie als voor civiele veiligheidspartners. Het DCBRNC omvat naast de CBRN-school een 24/7 inzetbare CBRN-Respons Eenheid, het Nationaal Trainingscentrum CBRN en een expertisecentrum. Het expertisecentrum ontwikkelt de krijgsmachtbrede CBRN-doctrine en houdt de kennis van militaire CBRN-verdediging in stand.

Bij het DCBRNC zijn liaisons (partners) geplaatst. Zij denken en werken mee vanuit het eigen vakgebied. De liaisons werken bij de volgende civiele instanties: politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio, het Nederlands Forensisch Instituut, en TNO. Daarnaast werkt het DCBRNC samen met: het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het RIVM, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de GGD-Zuid Holland Zuid.


DCBRNC, onderdeel van het OTCGenie.

KC Genie
Het KC Genie geeft richting aan de manier waarop Military Engineering (Mil Eng) binnen CLAS in de komende 20 jaar moet plaatsvinden. Hiertoe adviseert het KC Genie de landmacht- en defensiestaf over de operationele behoefte die moet leiden tot de aanschaf of de vervanging van specifiek geniematerieel. Tevens neemt het KC Genie in NAVO- en andere internationale verbanden deel aan overleg over genieprojecten. Het KC Genie is ook verantwoordelijk voor het geven van advies (DOTPMFLI) aan Defensie (DOPS) en staf-CLAS op gebied van Mil Eng, CBRN en explosives.

Het KC Genie werkt veel samen met onder andere de kenniscentra en expertisecentra van OTCLog, EODD en CBRN. Verder zijn het Land Warfare Centre en CLAS BO belangrijke spelers in de omgeving van het KC Genie. Naast een commandogroep bestaat het KC Genie uit:

  • bureau Military Engineering
  • bureau Combat Support Engineering
  • bureau Force Support Engineering
  • documentatiecentrum
  • sectie Total Force Genie


KC Genie, onderdeel van het OTCGenie.

Parate genie-eenheden
De Nederlandse genie bestaat uit de onderstaande genie-eenheden, met daarachter hun (hoofd)standplaats en het hogere bevelsressort. Door op het logo’s te klikken krijgt je meer inhoudelijke informatie over de betreffende eenheid en de daaronder vallende pelotons of compagnieën:


11 Geniecompagnie Air Assault te Schaarsbergen, deel van 11 Luchtmobiele Brigade.


11 Pantsergeniebataljon te Wezep, deel van 43 Gemechaniseerde Brigade.


41 Pantsergeniebataljon te Oirschot, deel van 13 Lichte Brigade.


101 Geniebataljon te Wezep, deel van Phoenix OOCL (Operationeel Ondersteuningscommando Land).