Historische canon

In een notendop
Op de website van het ministerie van Defensie staat de Historische canon van het Regiment Genietroepen. Deze canon gaat ook over de rijke geschiedenis en tradities van dit regiment, en is verdeeld in duidelijke thema’s. In tegenstelling tot de beschrijving van onze geschiedenis door de SGGenie, komt in de canon komt lang niet alles aan bod, maar wel de belangrijkste feiten en gebeurtenissen. Zo lees je in een oogopslag wat belangrijk is voor het regiment en haar leden.

Historische canon
De historische canon kwam tot stand door een nauwe samenwerking van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en de SGGenie.

Historische canon Regiment Genietroepen.

Het verhaal van de genie
De Nederlandse krijgsmacht strijdt voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. De Koninklijke Landmacht doet dit op de grond, waar zij onder zware omstandigheden gevechtsoperaties uitvoert, humanitaire hulp biedt en ondersteunt bij rampen. De genie ondersteunt de gevechtseenheden van de landmacht door het banen van de weg.

Op de genie kun je bouwen
Overal ter wereld en onder alle omstandigheden, zorgt de genie ervoor dat de eigen troepen vrij kunnen bewegen, hindert zij de beweging(en) van de tegenstander, biedt bescherming en zorgt voor leefbaarheid op plekken waar de krijgsmacht wordt ingezet. Alles met lichte en zware middelen, en met veel technische kennis en improvisatietalent. Genisten zijn vakkundig, efficiënt, breed inzetbaar en gebruiken hun talent om hun opdrachten in binnen- en buitenland te volbrengen.

Genisten zijn gevechtsondersteuners. Zij verbinden oevers door het slaan van bruggen en het leggen van pontons, en bouwen en herstellen wegen zodat deze bruikbaar blijven voor eigen troepen. Ze ruimen mijnen en hindernissen zodat de eigen gevechtseenheden verder kunnen met hun gevecht. Maar ook vernietigen genisten de bruggen waar de tegenstander gebruik van kan maken en brengen ze hindernissen aan om de vijand stoppen. Genisten bouwen kampementen, slaan waterbronnen in droge gebieden en beschermen de eigen troepen tegen granaten, (geïmproviseerde) explosieven en giftige gassen.

Ook in Nederland worden genisten veelvuldig ingezet. Speciale searchteams ondersteunen de politie in de strijd tegen criminaliteit en terreur en bij chemische rampen staan onze CBRN’ers klaar om giftige stoffen te detecteren en mens en materieel te ontsmetten. Vanzelfsprekend ondersteunt de genie de nationale veiligheidsorganisaties bij het bestrijden van rampen en crisissen zoals bijvoorbeeld een watersnoodramp.

Door het brede werkveld werken genisten, zowel beroeps, reservisten en burgermedewerkers, nauw samen met andere eenheden, legeronderdelen, overheden, hulpdiensten en civiele partners. Genisten zijn denkers én doeners. Fysiek goed getraind en mentaal ijzersterk. De opdracht staat centraal. Daarom werken genisten altijd samen, vertrouwen zij blindelings op elkaar, weten ze van aanpakken, bezitten ze grote technische kennis, zijn doortastend, lossen problemen op en zorgen voor elkaar en voor anderen.

Genisten zijn op iedere plek ter wereld, ongeacht de omstandigheden inzetbaar, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen van het jaar. Om te zorgen voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven, maar bovenal staat de genie gelijk aan kameraadschap.

Wij zijn de genie en op de genie kun je bouwen. Sodeju!

Beleef ons verhaal in drie korte films

Het verhaal van de genie. Een korte film waarin majoor Jan vertelt over de werkwijze van de genie, met als rode draad het genisten kenmerkende improvise to succeed!

Maak kennis met de genie. Een impressie van de veelzijdigheid van het Wapen der Genie.

Ben jij de genist? Een film bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in (een baan bij) de genie.