Het verhaal van de Genie

Algemeen

De Nederlandse krijgsmacht strijdt voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. De Koninklijke Landmacht doet dit op de grond, waar zij onder de zwaarste omstandigheden gevechtsoperaties uitvoert, humanitaire hulp biedt en ondersteunt bij rampen. De genie ondersteunt de gevechtseenheden van de landmacht door het banen van de weg.

Op de genie kun je bouwen

Overal ter wereld, onder alle omstandigheden zorgt de genie ervoor dat de eigen troepen vrij kunnen bewegen, hindert zij de beweging(en) van de tegenstander, biedt bescherming en zorgt voor leefbaarheid op plekken waar de krijgsmacht wordt ingezet. Alles met lichte en zware middelen en met veel technische kennis en improvisatietalent. Genisten zijn vakkundig, efficiënt, breed inzetbaar en gebruiken hun talent om hun opdrachten in binnen- en buitenland te volbrengen.

Genisten zijn gevechtsondersteuners. Zij verbinden oevers door het slaan van bruggen en het leggen van pontons. Zij bouwen en herstellen wegen zodat deze bruikbaar blijven voor eigen troepen. Zij ruimen mijnen en hindernissen zodat de eigen gevechtseenheden verder kunnen met hun gevecht. Maar ook  vernietigen genisten de bruggen waar de tegenstander gebruik van kan maken en bouwen ze hindernissen om de vijand stoppen. Genisten bouwen ook kampementen, slaan waterbronnen in droge gebieden en beschermen de eigen troepen tegen granaten en giftige gassen.

Ook in Nederland worden genisten veelvuldig ingezet. Speciale searchteams ondersteunen de politie in de strijd tegen criminaliteit en terreur en bij chemische rampen staan zij klaar om giftige stoffen te detecteren en mens en materieel te ontsmetten. Vanzelfsprekend ondersteunt de genie de nationale veiligheidsorganisaties bij het bestrijden van rampen en crisissen zoals bijvoorbeeld een watersnoodramp.

Door het brede werkveld werken genisten, zowel beroeps, reservisten en burgermedewerkers, nauw samen met andere eenheden, krijgsmachtdelen, overheden, hulpdiensten en civiele partners. Genisten zijn denkers én doeners. Fysiek goed getraind en mentaal ijzersterk. Dit is noodzakelijk om in elk gebied van de wereld, in complexe en gevaarlijke omstandigheden, de verscheidenheid aan taken uit te kunnen voeren. De opdracht  staat centraal. Daarom werken genisten altijd samen, vertrouwen zij blindelings op elkaar, weten zij van aanpakken, bezitten zij grote technische kennis, zijn doortastend, lossen problemen op en zorgen voor elkaar en voor anderen.

Genisten zijn op iedere plek ter wereld, ongeacht de omstandigheden inzetbaar, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen van het jaar, om te zorgen voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven, maar bovenal staat de genie gelijk aan kameraadschap.

Wij zijn de genie en op de genie kun je bouwen. Sodeju!

Beleef ons verhaal in drie korte films

Het verhaal van de Genie. Een korte film waarin majoor Jan vertelt over de werkwijze van de genie, met als rode draad het genisten kenmerkende improvise to succeed!

Maak kennis met de Genie. Een impressie van de veelzijdigheid van het Wapen der Genie.

Ben jij de Genist? Een film bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in (een baan bij) de genie.