Nieuws

De Genie en de Dag van de Ondernemer

Redactie magazine Genist
19 november 2018

In het kader van de door MKB-Nederland georganiseerde "Dag van de Ondernemer" brachten de brigadegeneraal Hans Damen en onze Regimentscommandant kolonel Burg Valk een bezoek aan de firma Snijder. Vanwege de goed lopende samenwerking reikte brigadegeneraal Damen een dankbetuiging namens de Minister van Defensie. Bgen Damen: ‘’De echte economische kracht van Nederland zit in het midden- en kleinbedrijf. Het MKB is van vitaal belang voor bijvoorbeeld een belangrijke economische factor als onze werkgelegenheid.’’


In ontvangstname dankbetuiging, v.l.n.r. manager technische dienst Mark Vreeburg, Bgen Hans Damen,
directeur Ronald Snijder en  kolonel Burg Valk, bron: WESTFRIESLANDinBEDRIJF

Snijder
Snijder B.V. is gespecialiseerd in grondverzetmaterieel en de daarbij behorende dienstverlening. Zodoende hebben Defensie en deze firma een samenwerking op touw gezet, die tot uiting kwam in de oefening Engineer Victory in Roemenië van september dit jaar. In die oefening ondersteunden machines, dumptrucks en personeel van Snijder 101 geniebataljon van de Koninklijke Landmacht bij het afronden van diverse grote infrastructuurprojecten.

Adaptieve projecten
In het kader van de Adaptieve Krijgsmacht wil Defensie intensiever samenwerken met bedrijven en organisaties. Zo wordt gebouwd aan een krijgsmacht die in staat is te reageren op veranderende omstandigheden, daarbij gebruik makend van de kracht van de buitenwereld. Zo kan militaire capaciteit tijdelijk en flexibel worden opgehoogd, naar gelang de behoefte.

Zie ook: https://westfrieslandinbedrijf.nl/…/hoorns-familiebedrijf-…/