Nieuws

Bezoek CDS aan de Adaptieve Genie

Redactie Digitale Genist
21 februari 2019


Op 20 februari bezocht de Commandant der Strijdkrachten, Luitenant-Admiraal (Rob) Bauer het OTCGenie in Vught. Aanleiding voor het bezoek is zijn belangstelling voor adaptiviteit en hoe de Genie hiermee omgaat. Dat was het centrale onderwerp in het gesprek met C-OTCGenie, Kolonel Valk en zijn team dat gericht bezig is met de adaptieve Genie. De Kolonel wijst op de tekorten aan technisch personeel op de arbeidsmarkt en de noodzaak om voor materieel en kennis meer en intensieve samen te werken met bedrijven en civiele instellingen. Ook voor ons operationeel optreden in bijv. stedelijk gebied en het toepassen van nieuwe technische middelen en ontwikkelingen is de integratie van civiele capaciteiten noodzakelijk. 

De focus ligt uiteindelijk op inzet, benadrukt de kolonel. In de toekomst kunnen genie-eenheden wel eens voor de helft uit civiele capaciteiten bestaan. Vanuit Bureau Adaptieve Genie zetten we die samenwerking nu op, bouwen we nu aan een netwerk en testen we samenwerkingsvormen zoals de integratie van een civiele bouwmachinegroep in de oefening van 101 Gnbat in Roemenië in september 2018. Dat werd door alle partijen ervaren als een echte ‘force multiplier’.

De CDS bezoekt vervolgens de beroepspraktijkvorming (BPV) waar op dat moment 30 VEVA-leerlingen hun BPV voor de Genie doen. Daar krijgt hij uitleg over de inhoud van de BPV en de manier waarop de Genie het ‘binden en boeien’ invult. Het aantal VEVA-leerlingen is de afgelopen jaren flink teruggelopen, vooral in de technische richtingen. Daarom start de Genie dit voorjaar een BBL-pilot waarbij kandidaten direct worden aangesteld bij de Landmacht, starten met een gevarieerd opleidingsjaar waarin AMO-vakken, de basis genieopleiding en de vakopleiding (MBO 2 of 3) gecombineerd worden. En na een jaar worden ze al geplaatst op een parate functie en vervolgen ze hun opleidingstraject bij de genie-eenheid.

Tot slot bezoekt de CDS het  Nationaal Trainingscentrum van het DCBRNC. Daar komt aan de orde hoe de samenwerking en integratie met de civiele partners ontwikkelt. De CDS krijgt een uitgebreide rondleiding en ziet in welke scenario’ s op het NTC getraind kan worden. Personeel van het DCBRNC geeft uitleg bij de nieuwste middelen.

Bij zijn afsluiting meldt de CDS dat hij het werkbezoek als ‘leuk, leerzaam en inspirerend’ heeft ervaren. De BBL ziet hij als een enorme uitdaging, “maar er moet wat gebeuren”, vindt hij.