Nieuws

winnen door een verantwoorde Can Do en extra aandacht voor Safety

Aarnout Mijling
13 mei 2019

Traditioneel vindt jaarlijks rondom 15 mei de Wapendag Regiment Genietroepen plaats. Genie-eenheden gaan op deze dag met elkaar de strijd aan om elkaar in een geniewaardige ambiance te ontmoeten en elkaar te bevechten op vele sportonderdelen. Daarbij is de brugcompetitie tussen de parate Genie-eenheden het laatste onderdeel van de sportmiddag. Bij de brugcompetitie moeten de eenheden met een team van 12 man onder leiding van een commandant zo snel mogelijk een MGB-brug bouwen over een denkbeeldige waterhindernis. De winnaar van 2019, 41 pantsergeniebataljon, verdiende hiermee de Peter Vogelaar Bokaal, vernoemd naar de initiator en de in 2018 overleden Sm Peter Vogelaar van 105 Gncie Waterbouw.commandant 41 Pantsergeniebataljon

Aandacht voor veiligheid bij bouw MGB-brug
Dit jaar kreeg de Brugcompetitie vanuit veiligheidsoogpunt extra de aandacht. Vooraf werd in de Genieraad de kritische vraag gesteld of het wel verstandig is om dit soort zware onderdelen op het programma van de Wapendag op te nemen. De combinatie van snelheid en vermoeidheid kan hierbij parten spelen. Ook het als juist als voorbeeld dienen om te laten zien hoe je hier professioneel veilig mee om kunt gaan. Het gaat hier om standaard werkzaamheden van Genie-eenheden, ook onder deze omstandigheden, met extra tijdsdruk toch veilige (Safe) kunnen worden uitgevoerd.  

 

Genomen Maatregelen
Hoe heeft de Genie dit proces gemanaged? Er is van te voren een RI&E proces doorlopen, op basis waarvan een aantal maatregelen is genomen. Het bouwteam is ten opzichte van 2018 vergroot met vier man, zodat doorwisselen mogelijk was. Dit om negatieve effecten van vermoeidheid bij de deelnemers te beperken. Er werd gewerkt met een veilige en overzichtelijke bouwplaats en opstelling van materiaal. Veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm waren verplicht.

Er golden spelregels, zoals het niet looppassen met brugdelen. Voor de start kregen de teams nog een korte instructie, vooral gericht op de veiligheid. Per team hield een Safety-medewerker toezicht op de veiligheid tijdens de uitvoering. De scheidsrechter had de instructie om bij overschrijdingen direct in te grijpen, wat ook daadwerkelijk gebeurde tijdens de brugcompetitie. Kortom, door het toevoegen van een paar aanpassingen in het programma is een risicovol element van de Wapendag met een hoge dosis van krachtmeting meer dan prima verlopen!

Fotograaf: Anneke Janissen

Bron:
Nieuwsbrief Veiligheid
Jaargang 2, Nummer 4, 10 mei 2019
majoor Aarnout Mijling
Specialist Communicatie / Stafofficier Deskundige VMS
Bedrijfsveiligheid / HSE (Health Safety Environment)