Nieuws

BBL Genie

kap Theunisse, projo BBL SMG Genie
15 juli 2019

Mogelijk dat je al, via de bekende wandelgangen, van de term ‘Pilot BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) SMG (Service Medewerker Gebouwen, MBO2) Genie’ hebt
gehoord. Deze naam zou ondertussen, zeker binnen de genie, overal bekend moeten zijn. Mocht dit nog niet het geval zijn dan word je, via deze weg, in het spreekwoordelijke plaatje gebracht.