Nieuws

Samen voor een veiligere werkomgeving, SAFETY ALWAYS!

Lkol Stephan Vulders
31 januari 2020

In het kader van goede voornemens, veiligheidsbewustzijn en goed werkgeverschap heeft C-OTCGN aan het begin van 2020 het personeel van het OTCGn de gelegenheid gegeven om een opleiding reanimeren te volgen. Deze opleiding werd aangeboden aan zowel ons burger- en militairpersoneel.  Men kon op vrijwillige basis inschrijven voor deze opleiding, welke in de avonduren van 1800-2200u plaatsgevonden heeft. De animo onder zowel burgers als militairen was groot.
De lessen werden verzorgd door studenten verbonden aan de Taskforce QRS (Qualitative Resuscitation by Students) welke grotendeels bestaat uit geneeskunde studenten van Radboud Universiteit Nijmegen.

De lessen waren van hoog niveau en gericht op praktisch handelen en de dagelijkse praktijk. Dit mag je ook verwachten van medisch personeel in opleiding.

Waarom doen we dit?

Per week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand. In 80% van de gevallen is dit thuis of op het werk. Aangezien de kans op overleving met 10% per minuut afneemt na het optreden van een hartstilstand is het heel belangrijk dat omstanders direct hulp kunnen verlenen. Daarnaast is het belangrijk dat genoeg mensen zich aanmelden bij een oproepnetwerk voor burgerhulpverlening. Iets wat voor veel militairen al vanzelfsprekend is.

Uit onze professionaliteit als militairen willen we morgen beter zijn dan gisteren en overmorgen nog beter dan vandaag. Een verdiepingslag op de algemene MBV lessen ZHKH was gewenst. Niet vanuit het boekje opgesomd maar vanuit praktijk door professionals die de diepte in kunnen op onze vragen vanuit onze praktijk.

TF QRS wil zoveel mogelijk mensen in Nederland leren reanimeren. Iedereen kan zich bij hun aanmelden voor een reanimatiecursus. Hun hoofddoel is echter om zoveel mogelijk middelbare scholieren te leren reanimeren. Daarvoor gaan zijj op bezoek bij scholen om ze in een korte les de belangrijkste vaardigheden bij te brengen. Ten slotte houden zij zich bezig met allerlei andere lokale en landelijke activiteiten op het gebied van reanimatie. Hiermee hopen ze de aandacht voor reanimatie te vergroten. Met name het belang van reanimatieles op school willen we onderstrepen. Dit alles doen ze zonder winstoogmerk. Door onze betaalde bijdrage is TF QRS per deelnemer van het OTCGn in staat om 9 leerlingen van het middelbaar onderwijs gratis te voorzien in deze lessen. Hiermee werken zij aan een generatie die opgeleid in reanimeren. Zo nemen we als OTCGn personeel ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om dat mogelijk te maken.

Conclusie van deelnemers:

Les voldeed aan de verwachtingen en was duidelijk van een ander niveau als de standaard lessen in de MBV cyclus. Dit zou op deze manier standaard in elke MBV cyclus moeten zitten, waarbij QRS optreed als instructeurs. H-OTZ OTCGN zal bezien welke mogelijkheden er zijn, aangezien dit past bij de visie de LL centraal en de richtlijnen uit beleidsvisie O&iT.  Daarnaast zal hij namens C-OTCGn een voorstel aanbieden bij onze veiligheidsgeneraal de generaal N. van der Zee.

Lessons Learned:

Ook C-OTCGn, H-OTZ en onze stafmedewerker ARBO en Milieu hebben deelgenomen aan deze lessen. Dat wierp een aantal vragen op op het gebied van inrichting. Waarom zijn onze AED niet aangemeld? Bekendheid van de locaties bij personeel, is bij de verdeling over het OTCGN van AED locaties wel rekening gehouden met de tijden uit het protocol reanimeren? Deze vragen zijn gelijk omgezet in actiepunten voor de staf OTCGn.

Meer weten?

Zie ook internet: https://taskforceqrs.nl/nijmegen/