Nieuws

Sappeursbijl toegekend aan Leo de Vos

Regimentscommandant
27 oktober 2020

Op dinsdagmiddag 27 oktober 2020 is de Sappeursbijl toegekend aan de aoo b.d. Leo de Vos. 

Leo heeft gedurende zijn gehele loopbaan zich ingezet en bekwaamd in de zware middelen binnen de Genie. Leo is de lijfelijke vertegenwoordiging van onze zware middelen. Hij heeft zich gedurende zijn gehele loopbaan ontwikkeld tot specialist, vraagbaak en senior expert van de zware middelen. Hij heeft ze bediend, mede ontwikkeld, getest,  gemodificeerd en in stand gehouden. Zelf na zijn pensionering heeft hij zijn kennis beschikbaar gesteld aan de Genie en DMO. Hij heeft bijdrages geleverd aan Genietank, Bruglegger, Kodiak, PSB2, Leguaan, Buffel. We kunnen stellen Leo is de GOEROE en Mastodont op het gebied van onze zware middelen. Leo kon lezen en schrijven met de werkvloer. Menig projectleider en producent had aan Leo een uitdaging vanwege zijn zijn vakkennis en onmiskenbare stijl. Ook buiten de Genie is de expertise van Leo onderkent en menigmaal is daar dankbaar gebruik van gemaakt 

Uitreiking Sappeursbij door luitenant-kolonel Stephan Vulders aan aoo b.d. Leo de Vos 
Uitreiking Sappeursbij door luitenant-kolonel Stephan Vulders aan aoo b.d. Leo de Vos

Leo heeft telkens aan de wieg gestaan van de zware middelen en ze verder ontwikkeld, hiermee baande de Genie letterlijk de weg. We kunnen stellen  Leo baande de weg voor de zware middelen van de GN. 

Het toekennen van de Sappeursbijl kan beschouwd worden als een oeuvre prijs voor Leo’s levenswerk.

Leo bedankt voor je tomeloze inzet en volhardendheid.

 

De Sappeursbijl wordt toegekend als blijk van waardering voor aan het regiment bewezen diensten of prestaties in het kader van “het banen van de weg”. Aan de Sappeursbijl is een draagspeld en een oorkonde verbonden, waarop de reden van toekenning wordt vermeld.