Nieuws

Bronzen Genist voor kapitein

17 maart 2021

Op dinsdagmiddag 16 maart 2021 is de Bronzen Genist uitgereikt aan Kapitein Sil.
 

De Bronzen Genist is onze hoogste waardering voor het bijdragen aan de verbetering van de Genieorganisatie. Daarbij is ons motto ‘Improvise to Succeed’, een van de leidinggevende principes voor het toekennen van deze waardering. Diegene die de Bronzen Genist ontvangt wordt herkent en erkent als genist in hart en nieren, iemand die ons motto met verve in persoon heeft uitgedragen.

De kapitein is hiervan een sprekend voorbeeld. Hij is in staat mensen positief te beïnvloeden en neemt besluiten ter verbetering van de organisatie waarbij hij handelt in de geest van de commandant. Dit doet hij op velerlei gebied en kan daardoor bestempeld worden als een ware pionier. Voorbeelden hiervan zijn; zijn voortrekkersrol voor ontwikkelingen in energietechniek, het Programma van Eisen voor de inzet van contractors in missiegebieden en zijn inspanningen voor het implementeren van de Operationele Energie Strategie, met ontwikkelingen als Kite Power en zonnepanelen binnen operaties.
Ook buiten Defensie benut hij zijn talenten. Zo zet hij zich onder andere in voor een organisatie die natuuropzichters voor Afrika opleidt.

Concluderend, de kapitein is iemand die uit het juiste geniehout is gesneden en het motto
‘Improvise tot Succeed’ telkenmale in de praktijk brengt en daarmee een voorbeeld voor vele collegae.

De Bronzen Genist wordt toegekend als blijk van waardering voor aan het Regiment bewezen diensten of prestaties in het kader van het operationele optreden. Aan de Bronzen Genist  is een bronzen sculptuur, een draagspeld en een oorkonde verbonden, waarop de reden van toekenning wordt vermeld.