Nieuws

Twee Regimentswaarderingen uitgereikt in Schaarsbergen

11 mei 2021

Op dinsdag 11 mei 2021 zijn door de Regimentscommandant twee Regimentswaarderingen uitgereikt.Sm Devies gewaardeerd met de  Sappeursbijl en de Maj Krul met de Commanderscoin. Beiden hebben zich op voortreffelijke wijze ingezet voor de Genie.

Waardering Sm Devies wegens
Het banen van de weg in het Caribisch gebied voor het Regiment Genietroepen en de EODD.
De toenmalige sgt1 Devies heeft in de afgelopen jaren de weg gebaand voor het Regiment Genietroepen in het Caribisch gebied. Hij heeft daarmee voor een grotere footprint gezorgd en het Regiment op de kaart gezet als betrouwbare partner die van toegevoegde waarde is.
Hij heeft dit gedaan in een functie die veel onzekerheden met zich mee bracht, waardoor steeds onduidelijk was hoe zijn toekomst eruit zou gaan zien. Dit heeft geen invloed gehad op zijn werkzaamheden en is het onderkennen en uitbuiten van kansen onverminderd doorgegaan.
Hierdoor was hij een vraagbaak geworden voor zowel alle Genie-eenheden wanneer het gaat over de Carib als ook voor het MHKC. Zijn effort heeft ertoe geleid dat zijn functie voortgezet wordt aangezien zowel de Landmacht als de Marine de meerwaarde van een Genist in de West volledig onderschrijven.
Alle eenheden van het Regiment Genietroepen wisten de Sgt1 Devies te vinden als aanspreekpunt voor de meest uiteenlopende Genie gerelateerde zaken en zelfs de EODD maakte graag gebruik van zijn expertise van het gebied.
De sgt1 Devies had geen hoger Genie-niveau om op terug te vallen en ging daardoor pionierend voorwaarts zonder het hogere Genie-belang uit het oog te verliezen.

Waardering Maj Krul wegens:
Het behartigen van de Genie-belangen in het Caribisch gebied.
De Majoor Krul heeft in de afgelopen jaren de belangen van het Regiment Genietroepen behartigd binnen het MHKC vanuit zijn positie binnen de N5/7. Hij heeft met veel geduld het belang van de Genie duidelijk gemaakt aan zijn hogere niveau. De initiatieven vanuit Sgt1 Devies heeft hij binnen het MHKC op het juiste niveau neergelegd en verdedigd.
Daarnaast heeft hij zich gedurende zijn hele functie hard gemaakt voor een vaste arbeidsplaats voor de Genie onderofficier en heeft hij ervoor gezorgd dat het formele verzoek bij de CDS is beland. Hij was hierbij ook een vraagbaak voor de sgt1 Maurice Devies waardoor er een effectieve samenwerking ontstond.
Ook fungeerde hij ook als steunpunt voor Maurice voor alle overige niet-werk gerelateerde zaken die de onzekerheid van een TTW-plaatsing met zich meebracht. Door zijn rustige, maar vasthoudende manier van werken, zijn alle Genie-gerelateerde activiteiten in het Caribisch gebied ten uitvoer gekomen. Zonder zijn steun was het banen van de weg door sgt1 Devies niet tot zo’n groot succes geworden.
Aangezien hij dit werk vrijwel onzichtbaar en zonder tegenprestatie te verwachten heeft uitgevoerd, kunnen wij met recht zeggen dat hij zowel een vriend als een voorvechter is van het Regiment Genietroepen.