Nieuws

Adjudant Joep Beljaars ontvangt Koninklijke onderscheiding

29 mei 2021

Hij dacht dat hij naar een afscheid voor zijn FLO ging, maar tijdens de bijeenkomst was er een verrassing georganiseerd. Uit handen van burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel ontving Beljaars de onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Het daadwekelijk opspelden werd overigens door zijn echtgenote gedaan.

Zijn loopbaan voerde van de KMS in Weert, via verschillende functies in het onderofficiersdomein van vakman-leider-instructeur, naar zijn laatste functie als Coördinator Bijzonder Begeleidingstraject Jongeren.

In de aanbevelingen voor de Koninklijke onderscheiding werd stafadjudant Beljaars gekenmerkt als iemand die vele opzichten boven zijn collega’s en ranggenoten uitstak. Bovendien deed hij – voor een onderofficier opmerkelijk – veel om de verhoudingen tussen officieren en onderofficieren te verbeteren. Hij werd door zijn collega-onderofficieren gewaardeerd in zijn rol als steun/klankbord voor de commandanten.

Een greep uit zijn loopbaan 
 In 2004 werd hij Bataljons Adjudant 11 Pantsergeniebataljon. Als oudste onderofficier was hij voor de commandant (de huidige Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Wijnen) de voortdurende en onvoorwaardelijke steun en toeverlaat. Zijn niet aflatende inzet voor al het personeel van soldaat tot commandant zijn ongekend. Later werd hij adjudant van het Opleidings- en Trainingscentrum Genie. Daar was hij dé bewaker van het aspect vakbekwaamheid. Hij was sociaal zeer betrokken bij eenieder en combineerde dit naadloos met zijn loyaliteit voor de organisatie. Hij durft een andere mening te hebben om zo telkens verbeteringen voor het wapen Genie te bewerkstelligen.

Steunpilaar met netwerk 
 Na een eerdere uitzending met het Genie Hulp Bataljon naar Kosovo (KFOR), wordt hij in 2009 uitgezonden naar Afghanistan als adjudant Task Force Uruzgan VIII. Hierover schrijft generaal-majoor Van Uhm onder andere: “Binnen deze internationale taskforce was hij de hoogste onderofficier. Voor mij was hij een zeer belangrijke adviseur, raadgever en steunpilaar. Hij heeft een goed netwerk opgezet met de hoogste onderofficieren van alle TFU-eenheden. Zodoende wist hij heel goed wat er speelde en leefde bij de eenheden. Dit betrof zaken op het gebied van de uitvoering van de (gevechts)operaties op het niveau van de enkele soldaat en het groepsniveau, maar betrof ook zaken als discipline en het werk- en leefklimaat op de base. Hij voelde hierbij heel goed aan wanneer hij mij als commandant moest informeren en wanneer hij e.e.a. zelf binnen de onderofficiers moest houden en oplossen.” De laatste tijd richtte adjudant Beljaars zich op het project Jongeren met Jeugdzonden. Kansarme probleemjongeren uit de randsteden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere kregen daarin nieuwe kansen. Adviseur Veiligheid van de Gemeente Almere zei daarover: “Met het begeleidingstraject Jongeren met Jeugdzonden heeft adjudant Beljaars als Defensiecoördinator in Almere menig professional en jongere geënthousiasmeerd. Bij voorlichtingsbijeenkomsten heb ik zijn gedrevenheid en warme hart voor zowel Defensie als voor de jongeren mogen ervaren. Dankzij het traject en de tomeloze inzet en nauwe betrokkenheid van adjudant Beljaars is een aantal jongeren ingestroomd bij Defensie. En als dit niet lukte vanwege uiteenlopende, vaak persoonlijke redenen van de kandidaat, deed adjudant Beljaars zijn uiterste best om de jongere door te verwijzen naar de juiste hulpverlening of opleiding. Altijd met respect en via duidelijke communicatie met de kandidaat. Wat hij persoonlijk voor een aantal Almeerse jongeren heeft betekend, is fantastisch.”