Regimentsleden met een DIG

Regimentsleden met een DIG

RA
16 juni 2021

Regimentsleden met een DIG

Het Draaginsigne Gewonden (DIG) wordt toegekend aan militairen en veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen.

Het insigne is een zilveren speld met de Latijnse tekst ‘Vulneratus Nec Victus’ , dat ‘Verwond, maar niet overwonnen’ betekent.

Het DIG is voor de betreffende militairen en veteranen een belangrijke vorm van erkenning voor hun militaire inzet en de offers die zij daarbij hebben gebracht of zelfs nog steeds brengen.

Al enkele jaren hebben we het plan om iets te organiseren voor de Regimentsleden die een DIG toegekend hebben gekregen. De uitdaging die we echter hebben is dat er bij de registratie van de persoonsgegevens van de dragers van een DIG niet vermeld wordt tot welk Regiment of Korps de betreffende (ex)militair behoort. Ook wordt het Regiment maar zelden betrokken bij de uitreiking. Hierdoor is op dit moment onze lijst met Regimentsleden die drager zijn van het DIG helaas nog lang niet compleet.

Als Regiment willen wij graag weten welke Regimentsleden er een DIG uitgereikt hebben gekregen. Ben jij drager van een DIG of ken je iemand die een DIG uitgereikt heeft gekregen, geef dan onderstaande gegevens door aan de administratie van ons Regiment.

Mailen naar: administratie@regimentgenietroepen.nl

Drager van het Draaginsigne Gewonden:

Zo compleet mogelijk invullen

Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Tel nr:
Email adres:

Bedankt voor uw medewerking!