Boodschap C-LAS na resultaten onderzoek Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog

Boodschap C-LAS na resultaten onderzoek Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog

25 februari 2022

Donderdag 17 februari 2022 zijn de resultaten van het onderzoek naar de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog gepresenteerd. Onderstaand de boodschap van Commandant Landsctrijdkrachten, Luitenant-Generaal M.H. Wijnen, gericht aan  onze Indië-veteranen, hun familie en nabestaanden.

Beste Indië-veteranen, familie, nabestaanden,

De resultaten van het meerjarig onderzoek naar de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog zijn gepresenteerd. Ik vind het belangrijk om u daarover een bericht te sturen.

Ik kan me goed voorstellen dat u geschrokken bent van de conclusies van het onderzoek en de berichten hierover in de media. Het roept altijd reacties op als er over de inzet van militairen wordt geschreven en gepraat. En dat is nu niet anders, integendeel. Diversen van u hebben me laten weten wat u er van vindt. Zo vindt een aantal van u dat de onderzoekers niet breed genoeg hebben gekeken naar de omstandigheden en de rol van de tegenstander.

De minister van Defensie heeft voorafgaand aan de publicatie van het onderzoek u al een brief gestuurd, maar kon daarin nog niet ingaan op de conclusies van het rapport. Het kabinet heeft haar reactie op de onderzoeksresultaten inmiddels als volgt verwoord: 'De regering, het parlement en de krijgsmacht zijn
eindverantwoordelijk geweest voor het extreme geweld: door het goed te keuren, weg te kijken en niet op te treden wanneer geconstateerd werd dat een grens was overschreden.' '\/erder stond in de kabinetsreactie dat de onderzoekers beschrijven dat de Nederlandse militairen en militairen van het KNIL 'door de politieke besluitvorming moesten deelnemen aan wat - in retrospectief - een ónmogelijke
missie was. Door hen een strijd te laten voeren die eenvoudigweg niet gewonnen kón worden, zijn zij in een buitengewoon moeilijke positie beland, waar zij, en hun naaste familie, nog steeds de last van moeten dragen.'

Aanvullend heeft onze minister-president mondeling zijn excuses uitgesproken 'aan iedereen in ons land die met de gevolgen van de koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven, vaak tot vandaag de dag. En dat omvat alle groepen, inclusief de veteranen die zich destijds als goed militair hebben gedragen.'

Ik was blij om in de media te lezen dat de onderzoekers nadrukkelijk willen uitdragen dat ze geen collectieve schuld bij de veteranen leggen. 'Het geweld is door individuele mensen gepleegd, maar daar kun je de hele groep niet op aanspreken.' Ook stelden ze dat de uitgezonden militairen 'onder meer fysiek en mentaal niet voldoende waren toegerust op een guerrillaoorlog'.

Er worden harde conclusies in het rapport getrokken over het geweld, maar we moeten niet vergeten dat de meesten van u onder uiterst zware en gewelddadige omstandigheden naar eer en geweten hun plicht hebben gedaan. Dat wil ik u graag meegeven.

Los van wat ik vind van het onderzoek, besef ik dat het onderzoeksrapport en alle reacties daarop een grote impact heeft op u, uw familie, kinderen en kleinkinderen en de nabestaanden. In navolging van onze minister wil ik u mijn steun betuigen en tevens iedereen oproepen om onze Indië-veteranen en hun familie te blijven ondersteunen in deze emotionele periode.

Commandant Landstrijdkrachten

M.H. Wijnen
Luitenant-generaal