Bijwonen uitreiking Vaandelopschrift

Bijwonen uitreiking Vaandelopschrift

Regimentsadjudant
27 mei 2022

Op 25 juni vindt in Den Haag de Nederlandse Veteranendag plaats. Onderdeel van het programma is de uitreiking van 18 Vaandelopschriften. Ons Regiment zal het Vaandelopschrift Zuid-Afghanistan 2006-2010 uitgereikt krijgen.

Het Regiment mag een aantal Regimentsleden uitnodigen om het hele dagprogramma te volgen. Dit programma bestaat uit een ontvangst en programma in de Koninklijke Schouwburg, het bijwonen van de uitreiking van de Vaandelopschriften en het bijwonen van het defilé. Ook hebben wij een aantal tribuneplaatsen toegewezen gekregen voor het bijwonen van de uitreiking van de Vaandelopschriften.

Ben je actief dienend of postactief Regimentslid, ben je in de periode 2006-2010 uitgezonden geweest naar Zuid Afghanistan en wil je bij de uitreiking aanwezig zijn, geef je dan op. Aanmelden kan via onderstaand mailadres tot dinsdag 31 mei, 16.00 uur. Toewijzing van plaatsen vindt in beginsel plaats op volgorde van aanmelding.

Geef de volgende gegevens door:
Achternaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Straat – huisnummer
Postcode
Woonplaats
BSN nummer
Soort identiteitsbewijs
Nummer identiteitsbewijs
Periode uitzending
Eenheid
Vaandelopschrift@regimentgenietroepen.nl