Vaandelopschrift voor missie Afghanistan

Vaandelopschrift voor missie Afghanistan

Webmaster
23 juni 2022


18 eenheden van de krijgsmacht die in Afghanistan hebben gevochten mogen dat op hun vaandel of standaard vermelden, waaronder ook het vaandel van het Regiment Genietroepen. Dat gebeurt met een opschrift. Koning Willem-Alexander reikt deze opschriften zaterdag 25 juni uit, tijdens een besloten ceremonie op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag.

Genie baande de weg
Het regiment onderscheidde zich tussen 2006 en 2010 door het leveren van gevechtssteun aan de ISAF-troepen en bondgenoten in Zuid-Afghanistan.  Eenheden van de TFU en special forces traden vanwege de grote IED-dreiging zelden zonder geniesteun op. De genisten zorgden voor een juiste dreigingsanalyse van de routes en gaven advies over het zoeken naar IED’s. Met het opsporen van deze explosieven, zowel op en langs land- en waterwegen als in quala’s, zijn slachtoffers voorkomen. In genoemde periode zijn circa 540 bermbommen gevonden. De genisten traden op in de spits en baanden de weg. Het searchen was gevaarlijk en vergde concentratie en wilskracht – iedere stap voorwaarts kon de laatste zijn. Bij gelegenheid namen genisten zelf deel aan het gevecht en ruimden zelf explosieven op. Ook bouwden en onderhielden genisten compounds en observatieposten onder gevaarlijke omstandigheden.

U hoeft niets te missen en kunt de ceremonie a.s. zaterdag volgen / terugzien via Youtube of Facebook. klik hiervoor op deze link, hier vindt u ook meer informatie over de uitreiking en de achtergrond van de vaandels.