Nieuws

Vaandelopschrift voor missie Afghanistan uitgereikt

RA
26 juni 2022


Zaterdag 25 juni 2022 hebben 18 eenheden van de krijgsmacht, waaronder het Regiment Genietroepen, een Vaandelopschrift ontvangen. Het toekennen van Vaandelopschriften geldt als een van de hoogste (dapperheids)onderscheidingen die een militaire eenheid kan ontvangen. Het is voor de eenheden, Regimenten en Korpsen een erkenning voor de wijze waarop de militairen zich wisten te onderscheiden tijdens het optreden in Afghanistan. Tijdens een indrukwekkende ceremonie reikte Koning Willem-Alexander de opschriften uit. 

Genie baande de weg
Het regiment onderscheidde zich tussen 2006 en 2010 door het leveren van gevechtssteun aan de ISAF-troepen en bondgenoten in Zuid-Afghanistan.  Eenheden van de TFU en special forces traden vanwege de grote IED-dreiging zelden zonder geniesteun op. De genisten zorgden voor een juiste dreigingsanalyse van de routes en gaven advies over het zoeken naar IED’s. Met het opsporen van deze explosieven, zowel op en langs land- en waterwegen als in quala’s, zijn slachtoffers voorkomen. In genoemde periode zijn circa 540 bermbommen gevonden. De genisten traden op in de spits en baanden de weg. Het searchen was gevaarlijk en vergde concentratie en wilskracht – iedere stap voorwaarts kon de laatste zijn. Bij gelegenheid namen genisten zelf deel aan het gevecht en ruimden zelf explosieven op. Ook bouwden en onderhielden genisten compounds en observatieposten onder gevaarlijke omstandigheden.

De toekenning van dit Vaandelopschrift aan ons Regiment gebeurd natuurlijk naar aanleiding van wat we in Afghanistan hebben gepresteerd. Maar wat we niet mogen vergeten is dat onze wijze van optreden, nu, in het verleden maar ook in de toekomst grotendeels gebaseerd is op ervaringen van alle Regimentsleden. Dit Vaandelopschrift is dus ook zeer zeker een erkenning voor wat wij als Regiment al bijna 275 jaar overal ter wereld doen; Het banen van de Weg. 

Van de ceremonie zijn opnames gemaakt, deze kunt u terug zien via Youtube of Facebook. klik hiervoor op deze link, hier vindt u ook meer informatie over de uitreiking en de achtergrond van de vaandels.

M.b.v. onderstaande URL's gaat u direct naar de relevante momenten.

Voorstellen eenheden 
Toespraak Minister van Defensie
Toespraak Koning
Uitreiking opschrift aan Regiment Genietroepen