Nieuws

Veteranendag 2022

Regimentsadjudant
26 juni 2022

Zaterdag 25 juni 2022 was het weer Nederlandse Veteranendag. Naast de uitreiking van het Vaandelopschrift waren er ook de andere programmaonderdelen waar ons Regiment natuurlijk ook ruimschoots vertegenwoordigt was.

Het aantal Veteranen van de Genie dat jaarlijks aanwezig is in Den Haag groeit gestaag. Ongeveer 100 post actieve en actief diende Genie Veteranen hebben meegelopen met het defilé. Hoeveel er op het Malieveld aanwezig waren is moeilijk te schatten maar het gezamenlijk zingen van ons Mineurslied en het drinken van de Brandewijn was weer indrukwekkend!

Volgend jaar bestaat het Regiment 275 jaar. Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat dit, ook op de Veteranendag, niet onopgemerkt voorbij gaat. Minimaal 275 deelnemers aan het defilé is ons doel en om dat te halen hebben we jullie nodig!

Zaterdag 24 juni 2023. Actief dienende en post-actieve Veteranen van ons Regiment. Zet deze datum in de agenda. Veel van onze Veteranen voelen zich geen Veteraan maar dat is geen reden om niet te komen. Mobiliseer (oud)collega’s en ervaar samen met juist die mensen  Veteranendag 2023!