Nieuws

Regimentswaardering voor Kapitein Hoogterp

21 juli 2022

Net voordat 105 Geniecompagnie waterbouw afgemarcheerd werd naar Het Pontonniersbal in Cuijk is door de Regimentscommandant, de Kolonel Caelen, de Sappeursbijl uitgereikt aan Kapitein Hoogterp.

De kapitein Elmar Hoogterp heeft zich bij het Kenniscentrum sinds oktober 2018 de wereld van de projecten in rap tempo eigen gemaakt en weet hij zowel nationaal als internationaal klinkende resultaten weg te zetten, zeker als het Gapcrossing en brugslagmiddelen betreft. Drie competenties vormen het fundament voor deze Regimentswaardering.

Op de eerste plaats springen zijn analytische vaardigheden in het oog. Door bijvoorbeeld Gapcrossing integraal te beschouwen, concludeert hij dat het in Nederland vooral ontbreekt aan snelle en lichte brugslag capaciteiten. Bovendien genereert zijn integrale analyse inzicht in de gevolgen van nieuwe capaciteiten. De instroom van de Pionier Loopbrug doet de lacune van snelle en lichte brugslag verdwijnen.

Op de tweede plaats staat zijn mensgerichtheid centraal. Hij onderkent de verschillende belangen van alle actoren in de besluitvorming en weet vooral de aandacht te vestigen op de gezamenlijke belangen en niet de verschillen. Hierdoor ziet elke actor hem als een goede vent met ook oog voor hun interesses. De invoering van de brugleggende tank Leguaan dient hier als voorbeeld.

Op de derde plaats komt de competentie initiatief. Mede ingegeven door zijn analytische vaardigheden start hij projecten op en op basis van zijn mensgerichtheid weet hij mensen voor zijn projecten te winnen. Bij officieren van landen zoals Duitsland, België en Zweden geniet hij het vertrouwen waardoor hij als kartrekker te boek staat.

Kortom, door de inspanningen van de kapitein Elmar Hoogterp zit Gapcrossing in de lift en plukt het Regiment Genietroepen de vruchten hiervan. Hij is een voortreffelijk ambassadeur voor het Regiment Genietroepen en trots is ons deel.