Regimentswaardering voor Majoor Borst

Regimentswaardering voor Majoor Borst

18 mei 2022

Vandaag is op de 96e jaardag van het DCBRNC een Sappeursbijl uitgereikt aan Majoor Borst.

Wytse Borst is zo’n 10 jaar geleden binnengestroomd als commandant van de Response Eenheid te Vught en is hiermee de eerste commandant van deze eenheid.
Hij heeft aan de wieg gestaan van de verdere doorontwikkeling van de Response Eenheid, zoals het schrijven van de CONOPS voor de RE, het schrijven van het handboek RE en in het meedenken van materieel en organisatie. Vanwege zijn Brandweer verleden en netwerk heeft hij een belangrijke basis gelegd op het vlak van civiel-militaire samenwerking. Iets waar het DCBRNC heden ten dage nog steeds de vruchten van plukt. Door zijn natuurlijke leiderschap wist hij van de RE een hecht en goed werkend team te maken.

Als ras CBRN’er volgde de plaatsing waar Wytse nu te vinden is: als senior stafofficier bij het DEC CBRN, specialiteit DIM-optreden. Hier houdt Wytse zich bezig met de vervanging van de Fuchs, de implementatie van innovatieve DIM-middelen en nieuwe detectoren. Onlangs heeft hij de CONOPS DIM-optreden uitgebracht, dat door velen zeer gewaardeerd wordt. Hieruit blijkt zijn visie voor het toekomstig CBRN optreden. Ook is hij nog vraagbaak voor de RE aangaande de CONOPS RE en het PvO.

Naast inhoudelijk vakman en CBRN-specialist is Wytse vooral een zeer betrokken collega die oog heeft voor zijn naaste. Wytse is altijd bereid om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Als ervaren officier in het Brandweer en Defensie domein heeft hij een berg aan ervaring, waar hij veelvuldig gebruik van maakt om collega’s te steunen en te begeleiden. Wytse durft daarbij verder te kijken dan zijn eigen opgedragen domein en overziet het grotere geheel. Hiermee heeft Wytse een belangrijke bijdrage geleverd aan het CBRN-domein in de afgelopen 10 jaar.