Nieuws

Wijziging locatie en tijden Regimentsdiners 2022

19 oktober 2022

Geachte Regimentsleden, 

Laat ik met de deur in huis vallen. De Regimentsdiners op 10 en 11 november gaan door maar op een andere locatie namelijk Het Golden Tulip Hotel Central in Den Bosch. De redenen liggen in het verlengde van de dagelijkse nieuwsberichten, te weten: te weinig personeel en te hoge prijzen. De hoeveelheid koks in Wezep en ook op andere kazernes is onvoldoende om spijs en drank aan te bieden voor 200 tot 250 deelnemers. De civiele horeca staat doorgaans niet open voor zulke grote groepen en mocht dit wel het geval zijn dan is sprake van een prijs die ver boven het beschikbare budget ligt. Ditzelfde geldt voor de cateringbedrijven.   

Het Golden Tulip Hotel in Den Bosch biedt de mogelijkheid de diners te faciliteren tegen eenzelfde eigen bijdrage. Hierbij moet ik echter een concessie doen en dat is het maximale aantal deelnemers. Dit bedraagt 175 deelnemers per avond. Ik besef dat dit teleurstellend is maar het alternatief van meerdere deelnemers is gekoppeld aan een eigen bijdrage van ongeveer 60 Euro per persoon. Dit is voor mij niet acceptabel omdat dit een groot aantal Regimentsleden buiten sluit.

De late reactie van mijn kant is als volgt te verklaren. Drie weken geleden zouden de beide diners op een gelijke wijze plaatsvinden als vorig jaar. Helaas werpt het ogenschijnlijke nietige als het wegvallen van koks, een donkere schaduw over de diners. De daarop volgende zoektocht naar alternatieven heeft het bovenstaande opgeleverd. Transport, slaapgelegenheid en overige randvoorwaarden komen in een afzonderlijk schrijven aan bod. 

Tot slot, ik realiseer me dat dit mogelijk als een donderslag bij heldere hemel bij u binnenkomt maar het is niet anders. Een vergelijk met oorlog loopt natuurlijk spaak al lijken de continue veranderende factoren van invloed vooral ook nu de mentale component van de mens uit te dagen. Laten we hier nu voor zijn opgeleid en getraind en vanuit die invalshoek ben ik ervan overtuigd  dat u ook deze verandering het hoofd zult bieden. De Regimentsadjudant en ik hopen u dan ook in grote getale te ontmoeten op genoemde dagen in Den Bosch.

Uw Regimentscommandant,
E.A.H.G. Caelen
Kolonel

Kliik hier voor meer informatie