Nieuws

Commandantenwissel tijdens start 'Jubeljaar 275 jaar Genie’

Tara Elisabeth
13 januari 2023

Maandag 9 januari was een buitengewone dag voor de genie. Kolonel Ed Caelen droeg het commando over het Opleidings-en-Trainingscentrum Genie (OTCGenie) én het Regiment Genietroepen over aan kolonel Bas van den Berg.

De ceremonie werd op de Brederodekazerne in Vught opgesierd  met de nodige genietradities; de een-weg-banende-sappeur (bieleman), de marketentsters en het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie waren daarbij uiteraard niet weg te denken. Vanzelfsprekend zongen alle genodigden Het Mineurslied uit volle borst mee; een kippenvelmoment voor velen. Trots en dank waren de kenwoorden van  scheidend commandant kolonel Caelen. “Duizenden of meer herinneringen tonen aan dat niks voor eeuwig is en dat donkere wolken, tranen en een aanval op onze democratische waarden tot de serieuze mogelijkheden behoren. Dan staat de genie er; schouder aan schouder met de overige eenheden van de landmacht en krijgsmacht. De Nederlandse genie gaat voor goud, minder doet er niet toe”. Met deze woorden eindigde de aftredende kolonel zijn toespraak.

Nadat het vaandel van het Regiment Genietroepen was overgedragen aan kolonel Bas van den Berg, sprak ook hij de aangetreden troepen en de genodigden van de ceremonie toe. Kolonel van den Berg legde expliciet de nadruk op zijn drie hoofdaandachtsgebieden: personeel, hoofdtaak 1 en toekomstig optreden. De genie kampt al een aantal jaar met veel vacatures; Van den Berg wil zich samen met de eenheidscommandanten inspannen voor het behoud van het personeel en het vinden, binden en boeien van nieuw personeel. Daarbij zijn plezier, uitdaging en waardering belangrijke uitgangspunten. Over het tweede punt was kolonel Van den Berg ondubbelzinnig: “De afgelopen dertig jaar hebben in het teken gestaan van het bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit, de zogenaamde tweede hoofdtaak. De inval in Oekraïne door Rusland heeft ons met de neus op de feiten gedrukt, en we moeten weer de beweging maken naar die eerste hoofdtaak: een shift naar het beschermen van het eigen grondgebied en dat van onze bondgenoten!” Bij CLAS is daarvoor al een transitie in gang is gezet middels het omvormen naar meer zelfstandige commands. Voor de uitwerking van het daaruit voortvloeiende consequenties voor het genie-optreden wil hij op korte termijn met zijn genisten sparren. Ten slotte het derde hoofdaandachtsgebied; het toekomstig optreden, wat nauw samenhangt met de shift naar hoofdtaak één. Volgens kolonel van den Berg ziet hij hierbij een onvermijdelijke ontwikkeling naar informatiegestuurd optreden en het optreden met onbemande systemen.

Bij al deze drie punten blijft volgens Van den Berg het motto van de huidige C-LAS, Martin Wijnen leidend: “Omdat we vandaag beter willen zijn dan gisteren, en morgen beter dan vandaag.” Kolonel van den Berg is ervan overtuigd dat ze met dit motto én de uitstekende kennis van de genie daarin als regiment gaan slagen; net als ze dat de afgelopen 275 jaar vaker hebben laten zien!

Naast de commandantenwisseling en de commando-overdracht, stond ook de start van het ‘Jubeljaar 275 jaar Genie’ op het program. De genie bestaat in 2023 precies 275 jaar; een moment waarop genisten meer dan ooit trots zijn op hun Wapen. Tijdens het appel werd er stilgestaan bij de ontwikkelingen die de genie in al die jaren heeft doorgemaakt gemaakt. Een gloednieuw mouwembleem werd symbolisch als eerste uitgereikt aan de eenheidscommandanten en hun adjudanten, en de jubelvlag werd met al haar pracht en praal in de Vughtse bossen gehesen. Naast de scheurkalender en het mouwembleem staan er nog heel veel activiteiten in het teken van het 275-jarig bestaan; 43 in totaal. Zo wordt onder andere het Geniemuseum opnieuw ingericht en er komen er tentoonstellingen in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg en in Bronbeek. Rond de verjaardag van de genie organiseert het regiment in Vught een familiedag en de Wapendag, en in het najaar  een groots regimentsdiner in Ahoy. Tijdens de Nationale Veteranendag wil de VVRG met een detachement van minimaal 275 genieveteranen deelnemen aan het defilé en ook tijdens de Nijmeegse 4Daagse zal het regiment aandacht besteden aan deze bijzondere verjaardag.

Houd voor alle details de website van het Regiment Genietroepen in de gaten. Samen banen we de weg. Sodeju!

Foto: regimentsoog, JB Strijk.