Nieuws

Het verhaal achter het mouwembleem 275 jaar genie

Tara Elisabeth
02 februari 2023

Op 9 januari hebben een aantal van u het gloednieuwe mouwembleem mogen ontvangen. Een zeldzaam mouwembleem met een bijzondere betekenis. De genist is moedig en trots. Hij beschermt wat ons dierbaar is. Samen banen we de weg, en dat al 275 jaar.

In 2023 kan u dagelijks herinnerd worden aan het 275-jarig bestaan van het mooiste, oudste en het beste regiment van de landmacht. Maar weet u hoe het regiment is ontstaan?

We reizen terug in de tijd naar het jaar 1748 . Ons land was toen in een grote Europese oorlog betrokken. De aanleiding tot dat conflict was een twist rond de erfopvolging in Oostenrijk. De Republiek der Verenigde Nederlanden, zoals ons land toen heette, was verplicht om aan Oostenrijkse zijde te staan. Dit leidde tot een conflictsituatie waarbij de Republiek der Verenigde Nederlanden voor het eerst haar eenheid van genietroepen oprichtte. Op 15 mei 1748 werd ons regiment, met ruim 600 man en verdeeld over vier compagnieën, officieel geboren. Vandaag de dag zijn ruim 2600 mannen en vrouwen werkzaam bij de genie, en dat nog exclusief een groot aantal vrijwilligers en (genie)reservisten. De totale geniecapaciteit bestaat uit drie bataljons, een luchtmobiele geniecompagnie en een opleidings – en trainingseenheid. Een royaal regiment!

Het mouwembleem, dat u op uw arm draagt, vertoont de mineurshelm die werd gedragen door de specialisten die de vijandelijk stellingen ondermijnden. Achter de mineurshelm zweeft een anker dat verwijst naar het verankeren van de pontons. Onder de helm  staat het Fortificatie-embleem. Deze bestaat uit vestingwerk met vier bastions; hier eren we de Officieren en Opzichters van Fortificatiën. Daarnaast wordt het embleem aangevuld met de historische basisgereedschappen van de sappeur: de schop en de pikhouweel. Tot slot vormt het embleem het kader waarbinnen elke genist zich al meer dan twee eeuwen verbonden weet te voelen. Waarbinnen een verbazingwekkende, voelbare kameraadschap heerst. Waar technische kennis en solide ondernemen hand in hand gaan. Waar vrijheid en veiligheid centraal staat. Deze prachtige boodschap draagt u met zich mee.

Wij zijn de genie en op de genie kun je al 275 jaar  bouwen. Sodeju!