Bresinitiatie proef geslaagd

Bresinitiatie proef geslaagd

03 maart 2023

Een bresinitiatie wordt als uiterste maatregel door de veiligheidspartners in een crisissituatie overwogen. Defensie voert uit. “De schade die zo’n bres met zich meebrengt is aanzienlijk, met een grote en langdurige restschade”, weet kolonel Bas van den Berg, commandant OTCGenie.

Het scenario van de bresinitiatie oefening in Marnerwaard was dat door extreem hoogwater voor een langere tijd de dijken verweken en verzwakken. Daardoor stond er een stuk dijk op doorbreken en dreigde bewoond gebied te overstromen. In de proef wilden de waterpartners zo nodig de druk op die zwakke plek verminderen en elders, waar het geen kwaad kan, een gat maken. Normaal gesproken doe je dat met graafmachines, maar in dit scenario kon dat niet meer. Het was tijd voor een uiterste maatregel.

De proef is niet alleen belangrijk voor de waterbeheerders of Defensie in het algemeen, maar voor cadet-sergeant Vincent Mossinkoff in het bijzonder. De student aan de Nederlandse Defensie Academie maakt van het experiment zijn scriptie.

Lees hier het uitgebreide artikel op de website van defensie.

Foto: adjudant Richard Frigge