Nieuws

Wereld Water Dag

Tara Elisabeth
22 maart 2023

Het is vandaag Wereld Water Dag en dat brengt het belang van waterproblematiek wereldwijd onder de aandacht. Op de UN2023 Water Conference in New York wordt gesproken over drinkwater, waterschaarste en wateroverlast.

   

Ook binnen de Koninklijke Landmacht, o.a. bij  het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie), wordt gewerkt aan de gereedstelling bij watercrisis, dit blijkt uit de hoogwater situatie in Limburg vorig jaar. Samen met de Nederlandse Waterschappen en Rijkswaterstaat verkent het OTCGenie nieuwe mogelijkheden om uitdagingen aan te pakken, denk aan mobiele waterkeringen. Het Regiment Genietroepen heeft afgelopen jaren samengewerkt in het Europese project Polder2C’s door oefeningen uit te voeren, deel te nemen aan trainingen en het ontwikkelen van oplossingen. Want alleen samen kunnen de uitdagingen aangepakt worden.

Om in de woorden van de genie te blijven; samen banen wij de weg!