Eindejaarsbijeenkomst Senioren

Eindejaarsbijeenkomst Senioren.

Lunettenkazerne, KEK gebouw 14.00-17.00 uur

Wanneer u dieet wensen heeft dit graag via de mail
doorgeven aan Henk van Eck.

Contactpersoon: Henk van Eck henkvaneck@home.nl