Beëdiging d.z.v 101 Gnbat te Vught 2019 (geannuleerd)

Het uitspreken van de eed of belofte van trouw is een plechtige verklaring waarmee militairen en burgers formeel verklaren de taken van de krijgsmacht te onderschrijven en zich bewust te zijn van de daaraan verbonden verplichtingen en consequenties. Een beëdiging is daarom een belangrijk en plechtig moment in het leven van een militair of burger in dienst van de krijgsmacht. Het is daarom van grootste belang om deze ceremonie op correcte wijze voor te bereiden en uit te voeren, waarbij de nieuw beëdigde militairen en burgers het gevoel hebben opgenomen te zijn in de familie van de genie, het Regiment Genietroepen. De beëdiging vindt plaats op het terrein van het Huis van het Regiment Genietroepen en de Brederodekazerne te Vught (rondom het pontonplaatvlot).