Nieuws

Commando-overdracht Defensie CBRN Centrum

Webmaster
10 juli 2017

Luitenant-kolonel Douglas Broman heeft op 30 juni het commando van het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC) overgenomen van zijn ranggenoot Alain Schoonderbeek. De ceremonie vond plaats op het Nationaal Trainings Centrum op de Van Brederodekazerne  te Vught.  Dit gebeurde in  het bijzijn van familie, genodigden uit zowel Nederland als België en Duitsland, en daarnaast de civiele hulpverleningsinstanties zoals Brandweer, Politie en Ghor en vele aan het vakgebied gerelateerde partners.

Na de overdrachtsceremonie blikte Luitenant-kolonel Schoonderbeek terug op zijn periode als commandant DCBRNC. “Wij leveren een bijdrage aan verdere ontwikkelingen van het CBRN vakgebied voor militairen van alle rangen en standen en civiele partners.”, aldus de aftredende commandant. Hij heeft zich in zijn periode als commandant gericht op de opbouw van het DCBRNC en de samenwerking met de civiele (veiligheids)partners, Duitsers en Belgen. In zijn toespraak is het motto “Veiligheid vanuit verbondenheid” duidelijk tot uiting gekomen en als afsluiting verkondigde Alain nog eenmaal het KOTI (Kennis, Opleiding Training en Inzet) model. Luitenant-kolonel Schoonderbeek zal vanaf 1 juli zijn werkzaamheden als Hoofd CD&E binnen het Land Warfare Centre (LWC) in Amersfoort aanvangen.

Luitenant-kolonel Broman bedankte zijn voorganger voor het neerzetten van een stevige fundering van het DCBRNC. Broman heeft reeds vele gesprekken gevoerd en vooral veel geluisterd en kijkt uit naar de samenwerking met eenieder binnen het Defensie CBRN Centrum. Ook kijkt hij uit om in de nabije toekomst de vele externe militaire en civiele partners te ontmoeten.