Nieuws

Samen met waterpartners vechten tegen hoog water

Aarnout Mijling
30 januari 2023

Het jubilerende regiment Genietroepen vecht al 275 jaar samen met waterpartners tegen het wassende water. Want de geschiedenis en een sterk veranderend klimaat leert ons dat steeds weer: het water geeft en het water neemt. Tijdens een hoogwatercrisis vragen de beschermers van ons land, de Waterschappen en Rijkswaterstaat, als dat nodig is ondersteuning aan bij Defensie. Om goed voorbereid te zijn op risico’s, dreigingen en op piekmomenten werken Waterbeheerders en Defensie goed samen in o.a. het Water risk Training Expertise centre (WTEc) waar het ontwikkelen, opleiden, trainen en oefenen van civiel-militaire partijen centraal staan om samen opgewassen te zijn tegen grote en kleine watercrisissen.

Springen van een dijk
Zo is er deze week in Marnewaard een dijk met springstof gesprongen waarmee een bresinitiatie door demolitie getest is. Hierbij wordt aan verdere kennisontwikkeling gewerkt binnen het Europese project Polder2C’s om de weerbaarheid tegen overstromingen verder te blijven verbeteren. Zo is er ook onlangs in de Hedwigepolder geoefend met mobiele waterkeringen en met een nieuw concept voor dijkbescherming- de bresdefender. Waterpartners en Defensie doen er alles aan om samen nieuwe technieken te ontwikkelen en de kennis en kunde blijvend te vergroten om daarmee te beschermen wat ons dierbaar is.

Voorbereid op Watersnoodramp
Door de inzet van Waterpartners en het Regiment Genietroepen is Nederland vandaag de dag beter voorbereid om te beschermen wat ons dierbaar is. Lees hieronder het verhaal van de genist Koos de Vos die als toenmalige 19-jarige cadet samen met vele KMA-kameraden als één van de eerste hulpverleners in de watersnoodramp van 1953 werd ingezet in de volgelopen polders. Ook vertelt hij zijn emotionele verhaal in een film. Ruim 12.000 genisten van verschillende nationaliteiten werden hier uiteindelijk ingezet om mensen en dieren uit de watersnoodramp te redden. Na de eerste dagen van hulpverlening werd hun taak het opruimen van de puinhopen en het herstellen van dijken en wegen. Een prestatie van jewelste!

Zijn tijdloze verhaal

En Koos in bewegend beeld

Foto's en video (springen dijk): regimentsoog, JB Strijk.